Velkommen til Ford Credit's søknadsskjema om billån
   
     -din spesialist på bilfinansiering
   
Her kan du søke om billån via Internett. For å få behandlet din søknad, er det særdeles viktig
at så mange felter som mulig på søknadsskjemaet fylles ut. De feltene som MÅ fylles ut, er
merket med en stjerne.
Har du spørsmål om denne tjenesten, ring Ford Credit på 66 99 70 80.

SIKKERT WEBOMRÅDE
Søknaden sendes kryptert på Internett slik at kun Ford Credit vil få tilgang til opplysningene.
Ved mottak av søknad vil Ford Credit innhente kredittopplysninger fra Creditinform AS, og du vil få brev om hvilke opplysninger som er gitt. Data vil bli slettet etter 90 dager.

 

Informasjon om bilen
Bilens pris:*
Egenkapital:*
Nedbetalingstid:*
Biltype:
Årsmodell:
Forhandler:
   
Informasjon om søker
Fornavn:*
Etternavn:*
   
Telefon:*
E-post:
   
Brutto årsinntekt:*
Samlet gjeld:*
   
Informasjon om medsøker
Fornavn:
Etternavn:
Bruttolønn:
   
Generell informasjon
Kommentarer: